Lotte Danger Pedersen

Leret er mit foretrukne medie, hvor jeg kan udtrykke mig såvel skulpturelt som i mere traditionelle former. De forskellige lertypers beskaffenhed gør, at jeg kan fortsætte en spændende og konstant eftersøgning af nye former. Som supplement til leret finder jeg akvarelmalingens lethed inspirerende og jeg lader mine motiver opstå af sig selv.

Jeg er selvstændig og udover kunsten arbejder jeg som kunstterapeut/psykoterapeut i forskellige sammenhænge.